Home

Jeugdhulp Brabant

Specialistische Jeugdhulp RIO

Specialistische Jeugdhulp. RIOZ beheert en managet namens de gemeenten in de regio Noordoost-Brabant de contracten van specialistische Jeugdhulp die worden ingekocht. Onder deze regio vallen de volgende gemeenten: Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, 's-Hertogenbosch, Landerd, Meierijstad, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis. 0016 66 60 00. Fax. 016 66 51 56. E-mail. act.vlaamsbrabantbrussel@opgroeien.be. Iedere weekdag van 9.00 u tot 12.00 u en van 14.00 u tot 17.00 u. Johan Van der Auweraert. Regiocoördinator

Wegwijzer Jeugd. Dit is de Wegwijzer Jeugd. Hier vind je alle jeugdhulp die gecontracteerd is door de regio Hart van Brabant. Je kunt als toegangsprofessional momenteel niet inloggen op de Wegwijzer Jeugd. Er is geen besloten omgeving meer. Alle informatie staat op www.zorginregiohartvanbrabant.nl Vlaams-Brabant. Het Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp (IROJ) Vlaams-Brabant brengt de verschillende jeugdhulppartners uit de regio intersectoraal samen om via infodeling, afstemming en samenwerking de jeugdhulp in de regio mee vorm te geven. Het IROJ komt hiertoe een zestal keer per jaar samen Zorg voor jeugd West-Brabant West. De negen gemeenten in West-Brabant West bouwen samen met ouders, jeugd, jeugdhulpaanbieders en maatschappelijke partners aan een transparant stelsel Zorg voor jeugd. Voor de negen gemeenten is de missie het bieden van goede jeugdhulp binnen budget. Om dit voor elkaar te krijgen streven de gemeenten er naar voor elk kind, met een zorgvraag, zo spoedig als. Rapport voorzieningen Vlaams-Brabant en Brussel 01/01/2021 - 1 CKG DE SCHOMMEL JEUGDHULP Adres: Westelsebaan 108, 3271 Scherpenheuvel-Zichem Categorie: Dienst Crisishulp aan huis Contacten Anne De Groof anne.degroof@ckgdeschommel.be 013 78 07 36 Module Doelgroep Capacitei Jeugdhulp Hageland Momenteel is het samenwerkingsverband 'Jeugdhulp Hageland' volop in transitie en wordt er vorm gegeven aan de uitbreiding van ons werkingsgebied en de uitbouw van drie subteams. Binnenkort kan je ons, buiten het Hageland, ook terugvinden in regio Leuven en regio Druivenstreek onder de nieuwe naam '1G1P Oost-Brabant'

Regio Vlaams-Brabant en Brussels - Jeugdhul

De Jeugdhulpaanbieder bepaalt binnen 2 weken hoe hij het benoemde resultaat in het IPA gaat behalen. In het Beknopt Plan Jeugdhulp beschrijft hij (in maximaal 1.000 tekens): advies intensiteit en producten, in te zetten activiteit(en) en frequentie daarvan (ook voor eventuele overbruggingszorg) en de einddatum waarop hij verwacht dat het resultaat bereikt zal zijn Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2020 . De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, 's-Hertogenbosch, Landerd, Meierijstad, Mill en Sin Welkom. Deze website voorziet verwijzers en zorgaanbieders in de regio Noordoost-Brabant (specialistische Jeugdhulp) en regio Meierij en Bommelerwaard (specialistische hulp Wmo) van alle inkoop- en contractinformatie. Uitlijning tekst. Links De negen gemeenten werken samen bij het organiseren van jeugdhulp en streven er naar dat jeugdigen en ouders zo veel mogelijk op eigen kracht opvoed- en opgroeihobbels nemen. Inwoners kunnen hiervoor ondersteund worden door de Jeugdprofessionals Op deze pagina vind je alle productcodes voor specialistische jeugdhulp in 2021. Je kunt zoeken op naam van de aanbieder en op productcode. Wil je een productcode opzoeken van 2020? Raadpleeg dan het pdf-document hieronder. Bekijk alle productcodes en tarieven van 2021 (de tarieven zijn geïndexeerd met 3,02%)

OTA | Organisatie | Pigmentzorg

ID KBONR VOORZIENING SECTOR ERKENNINGSNR -411: 0471366154: VLAAMS-BRABANT - JEUGDHULP HAGELAND Meerhoutstraat 49 Gent: BJB: 11111002: Modules: Instroom-40 Vacature gezinscoach We zoeken gezinscoaches voor Jeugdhulp Oost-Brabant. Het gaat om een equivalent van ongeveer 10 voltijdse medewerkers. Tewerkstelling kan voltijds of deeltijds (minimaal 50%). We verwachten expertise vanuit Algemeen welzijnswerk, Agentschap opgroeien (Bijzonder

Jeugdhulp Regio WBO. Deze website is een informatiebron voor jeugdhulpaanbieders die zorg bieden aan jeugdigen en voor verwijzers in de regio West Brabant Oost. De regio West Brabant Oost bestaat uit de gemeenten Altena, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout Optie 1: Het taxivervoer kan geregeld worden door het Regiovervoer Midden-Brabant. Deze organisatie verzorgt vanaf 2019 ook voor jeugdhulp het vervoer in onze regio. Er moet dan wel sprake zijn van een vervoersvraag die niet opgelost kan worden in stap 1 en 2. Loop eerst zorgvuldig het lijstje Persoonsgebonden indicaties jeugdvervoer door Hoe verloopt de zorg en de ondersteuning in de 9 gemeenten in West-Brabant West? We werken al enkele jaren samen aan een transparant stelsel: Zorg voor jeugd..

Kleinschalige voorzieningen als alternatief voor gesloten

Op 16 juni 2020 verspreidde de overheid een oproep betreffende de uitbouw van de samenwerkingsverbanden '1 gezin - 1 plan' (zie oproep in bijlage). Doelstelling van deze oproep is het uitbouwen van de netwerken '1 gezin - 1 plan' om gebiedsdekkend, overheen de ganse regio, samenwerkingsverbanden uit te rollen. Met deze oproep krijgen de IROJ een afgelijnde opdracht Vertrouwenspersoon Jeugdhulp Zorgbelang Brabant/Zeeland. 290 likes. De vertrouwenspersonen Jeugdhulp van Zorgbelang Brabant|Zeeland beantwoorden vragen, gaan vertrouwelijke gesprekken aan en..

Wegwijzer Jeugd WegwijzerHvB - Wegwijzer Hart van Braban

 1. istratie- en declaratieprotocol jeugdregio Hart van Brabant voor het jaar 2019 en verder 5 Versie 0.2 Datum 2018-03-01 2. Globaal ad
 2. De gemeenten in de regio Hart van Brabant hebben samen de jeugdhulp ingekocht en voeren het samen uit. Dit gemeenten zijn: Goirle, Oisterwijk, Hilvarenbeek, Dongen, Gilze en Rijen, Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Tilburg. Op deze website vind je a
 3. ^ Een toename van aantal trajecten gespecialiseerde jeugdhulp in regio Noordoost Brabant. Er zijn meer jeugdhulptrajecten gestart (2018 3% meer t.o.v. 2017). Op basis van de huidige data kunnen we niet vaststellen of er ook sprake is van een toename van het aantal jeugdigen dat gespecialiseerde jeugdhulp ontvangt. In de doelgroe
 4. Jeugdhulp met verblijf: Gesloten Europese aanbesteding, Looptijd 2018-2020, Verlenging tot en met 2022; Jeugdzorg Plus: Regionale samenwerking met Regio West Brabant West en Zeeland, Europese aanbesteding, Looptijd 2020-2021; Gecertificeerde instellingen
 5. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. Dat is geregeld in de Jeugdwet.De negen gemeenten in Hart van Brabant pakken deze taak samen op. De gezamenlijke ambitie is dat onze jeugd gezond, veilig en prettig opgroeit en dat ouders zelf in staat zijn om hun kinderen op te voeden
 6. derjarigen en hun gezin. Het is open voor alle kinderen en gezinnen, ongeacht hun verblijfsstatus.. Een deel van het hulpaanbod is rechtstreeks toegankelijk (bv. contextbegeleiding). Een ander deel is niet rechtstreeks toegankelijk (bv. opvang van een
 7. Vacatures Jeugdhulp in Noord-Brabant. Werk zoeken binnen 297.000+ actuele jobs. Snel & eenvoudig. Beste werkgevers in Noord-Brabant. Fulltime baan, parttime baan, tijdelijke baan. Competitief salaris. Vacature-alert. Werk vinden: Jeugdhulp - is makkelijk

Door intensieve begeleiding en controle van Jeugdbescherming Brabant houden we de jongere op het rechte pad. Wat onze partners doen Hulp bij opvoeden en opgroeien en jeugdhulp thuis: Gemeentelijk Centrum voor Jeugd en Gezin en wijkteams van de registratiegegevens van de jeugdhulp én een kwalitatieve verdieping op basis van vragenlijstonderzoek onder de gemeentelijke toegangen jeugdhulp in Noordoost-Brabant, dossieronderzoek van 32 casussen en drie interdisciplinaire groepsgesprekken met stakeholders (een voor ieder onderdeel). De rapportage bestaat uit twee delen. Het eerst

Inkoopdocument Ambulante Jeugdhulp regio West-Brabant Oost 7 > Begrippenlijst Begrip Omschrijving Aanbieder Een ondernemer (Aanbieder van jeugdhulp) die zich heeft aangemeld op basis van de Voorwaarden zoals staan vermeld in het Inkoopdocument jeugdhulp van nu betrekken bij de interviews van degenen die toen in de jeugdzorg zaten. Het project heeft de steun van Erfgoed Brabant (www.erfgoedbrabant.nl), mw. A. Gaalman. 3. Rolverdeling - Stg. Geschiedenis Jeugdzorg West-Brabant is verantwoordelijk voor het project en de fundraising 0167 54 11 31. Woensdrecht - Team Jeugd. Woensdrecht - Team Jeugd. Maak een afspraak met ons als u vragen heeft over opvoeden en opgroeien waar u zelf niet uitkomt. Dan is ons team Jeugd er om samen met u en uw gezin naar oplossingen te zoeken. Bezoekadres. Huijbergseweg 3. 4631 GC Hoogerheide. Website

In de regio West-Brabant Oost worden de kosten voor jeugdhulp achteraf bepaald en verrekend naar rato van de hoeveelheid hulp die geboden is. Naast resultaatsturing wordt een structurele dialoog tussen gemeenten en zorgaanbieders in West-Brabant West over de aanpa Naast de regionale inkoop in de regio Hart van Brabant (van Begeleiding, GGz, Dyslexie zorg/EED en Jeugd- en Opvoedhulp), kochten de negen gemeenten voor 2016 een aantal vormen extramurale begeleiding (jeugdhulp (L)VB) lokaal in. Dongen, Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk werkten daarbij samen De bedoeling. De 9 gemeenteraden in Regio Hart van Brabant hebben in december 2017 de nieuwe koers voor de jeugdhulp vastgesteld onder de titel 'Samen met de Jeugd'. Hierin staan de ambities voor de jaren 2018 en verder. Het is de bedoeling dat resultaatgestuurde inkoop bijdraagt aan de bouwstenen in de Koers Jeugdhulp

Speak & Eat | Jongeren in gesprek over jeugdhulp

Vlaams-Brabant Jeugdhulp IRO

 1. In dit overzicht staan de jeugdhulporganisaties en gerelateerde instanties. Veel organisaties bieden verschillende vormen van jeugdhulp. Soms doen ze dat onder dezelfde naam, soms ook onder een andere naam. Op de website van de organisatie is te vinden of ze deel uitmaken van een grotere organisatie. Deze verschillende 'soorten' organisaties zijn er: Gemeentelijke toegang tot [
 2. Locaties Jeugdhulp. De Hondsberg, De La Salle, Gastenhof en Maashorst bieden binnen Koraal jeugdhulp aan. Ondersteuning die uitgaat van één belangrijke vraag: hoe kunnen wij jou en je omgeving helpen om een zo goed mogelijk leven te leiden. Een beperking of problemen met gedrag, gaan het hele gezin aan
 3. Trawant. Trawant is het samenwerkingsverband tussen partners jeugdhulp en andere betrokken actoren op gezinnen, kinderen en jongeren binnen de regio Boom - Mechelen - Lier. Op deze website nemen we je graag mee in het verhaal van Trawant, en hoe samen vorm geven aan een krachtig jeugdhulpaanbod voor alle gezinnen in de regio
 4. Verordening Jeugdhulp. De regels en werkwijze van de Gemeente 's-Hertogenbosch voor het aanvragen, beoordelen en toekennen van Jeugdhulp zijn vastgelegd in de verordening. De verordening Jeugdhulp 2021 kunt u inzien op de website van de overheid. Het bijbehorende Besluit nadere regels Jeugdhulp 2021 kunt u op die website ook inzien
 5. g Brabant: 088-0666 999. Dit nummer is 365 dagen per jaar dag en nacht bereikbaar voor kinderen, jongeren en ouders. Ook professionals kunnen bellen voor advies
 6. Noord-Brabant. De Academische Werkplaats Jeugd Noord-Brabant wil kennis ontwikkelen die medewerkers in de zorg in hun werk kunnen gebruiken. Belangrijk: deze kennis moet leiden tot verbeteringen in de jeugdhulp. De werkplaats doet dit via 3 projecten: preventie, toegang tot jeugdhulp en gespecialiseerde jeugdzorg

Oudersparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen is een werking door en voor ouders van kinderen of jongeren die jeugdhulp ontvangen. Ons doel is om de inbreng van ouders een plaats te geven binnen de jeugdhulp in Vlaanderen De gemeenten in de regio West-Brabant Oost hebben specialistische jeugdhulp ingekocht bij aanbieders. Het gaat hier om aanbieders van specialistische ambulante jeugdhulp en verblijfszorg. Samen met uw professionele hulpverlener kunt u op de website www.kiesjezorg.nl het jeugdhulpaanbod bekijken van de regionaal samenwerkende gemeenten

Jeugdhulp West Brabant West Wik

Specialistische jeugdhulp West-Brabant-West in 2018. Wanneer u in West-Brabant West specialistische hulp zoekt voor laagcomplexe GGz zorg of hoogcomplexe GGz zorg vanuit Crossroads, belt u ons dan op 088 7656 216 (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur Oudersparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen vzwParkstraat 1853000 Leuven0477 31 97 63. Heeft u een vraag voor de werking in Vlaams-Brabant? Contacteer ons via onderstaand formulier of stuur een e-mail naar Vlaams-Brabant@oudersparticipatie-jeugdhulp.be Activiteiten overzicht; ma di wo do vr za zo; 1 1 juni 2021, er zijn één of meerdere activiteiten: 2 2 juni 2021, er zijn één of meerdere activiteiten: 3 3 juni 2021, er zijn geen activiteiten: 4 4 juni 2021, er zijn geen activiteiten: 5 5 juni 2021, er zijn geen activiteiten: 6 6 juni 2021, er zijn geen activiteiten: 7 7 juni 2021, er zijn één of meerdere activiteiten: 8 8 juni 2021, er. Intitulé Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2015 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, 's-Hertogenbosch, Landerd, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss, Schijndel, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Uden, Veghel en Vught, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; Overwegende dat de.

Jeugdhulp Hagelan

Stap 5 - Zorg in Regio Hart van Braban

De LTA-afspraken worden gemaakt op basis van prestatiebekostiging, en sluiten niet goed aan op het stelsel Zorg voor jeugd West-Brabant West. Van de (combinaties van-) jeugdhulpaanbieders in hoogcomplexe zorg wordt verwacht dat alle zware zorgvragen kunnen worden beantwoord Stichting Oosterpoort, instelling voor Jeugdhulpverlening. Digitale collecteweek voor Nationaal Fonds Kinderhulp van 19 t/m 24 april 2021. Elk kind verdient een jeugd zonder zorgen. Gelijk te zijn, aan vriendjes of vriendinnetjes. Ook een fiets, eens nieuwe kleren, passende schoenen of tóch een dagje uit Vlaams-Brabant; Dagcentrum De Wip. Nieuws . Merci. Muchas gracias. Bedankt. Thank you. Vielen dank. Merci, Muchas Gracias, Bedankt, Thank you, vielen Dank x 1000 voor al die helden die ons werk het afgelopen jaar wat lichter maakten. Jullie zijn onmisbaar! Jongeren versterken en verbinden SPRING Jeugdhulp Civic & Social Organization Roosendaal , Noord-Brabant 359 followers Samen sterk voor de jeug

Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 202

Welkom RIO

Gezin – Zorggarantie Vlaams-Brabant

Jeugdbescherming Brabant over cliëntenstop: 'Dit is de enige stap die we nog kunnen zetten'. Rinda den Besten, bestuurder van Jeugdbescherming Brabant. Beeld Katja Mali. Rinda den Besten. Zelf op zoek naar jeugdhulp. Jeugdhulp is vaak maatwerk. Niet altijd is het eenvoudig de juiste hulp te vinden bij de problemen. Op de website van Jeugdhulp Noord-Brabant staan negen zogenaamde zorgprofielen. Dat is een overzicht van de meest voorkomende problemen in de jeugdhulpverlenin Stagnatie jeugdhulp zet ook zorg bij ABG onder druk . RIJEN - De grootste zorg van de ABG-gemeenten is dat de sociale teams hun klanten niet meer bij jeugdzorg kwijt kunnen Het Ondersteuningsteam biedt een outreachend aanbod aan teams, kinderen, jongeren (en hun netwerk) die in de residentiële jeugdhulp verblijven. Deze ondersteuning wil hun veerkracht en netwerk versterken, met aandacht voor ieders kwetsbaarheden, krachten en groeikansen. Teams vanuit residentiële jeugdhulpvoorzieningen (BJB, VAPH en K&G.

Documenten - Jeugdhulp West Brabant Wes

Aardig op weg (voorheen VanderWeegenBegeleiding) is aanbieder van specialistische jeugdhulp bij ontwikkelings- en gedragsproblemen bij jeugdigen. De praktijk is gevestigd in Steenbergen, Noord-Brabant. Sinds 2015 is Aardig op weg gecontracteerd zorgaanbieder binnen de gemeenten regio West-Brabant-West. Lees Meer Bel: 0493 - 327506 Let op: Van 26-07-2021 t/m 27-08-2021 hebben wij een beperkte bereikbaarheid. In deze periode zijn we bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9.00-13.00 uu De zeven gemeenten in Westfriesland werken samen met gecontracteerde zorgpartners in de regio. Hierbij staat het resultaat dat de inwoner wil behalen centraal. Wij willen de best passende zorg bieden aan onze inwoners en leggen daarom de afspraken en doelen vast in één plan. De doelen en afspraken die in het perspectiefplan komen te staan.

Vertrouwenspersonen jeugdhulp - Zorgbelang Brabant | ZeelandVoorstelling JEZ11 | VOT Jeugdhulp

Productcodes WegwijzerHvB - Wegwijzer Hart van Braban

Gemeente Eindhoven verzorgt de inkoop van specialistische jeugdhulp en jeugdverblijf voor 10 regiogemeenten: Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Eersel, Eindhoven, Heeze-Leende, Oirschot, Reusel-de Mierden en Valkenswaard. (Tot en met 31-12-2020 verzorgt Eindhoven ook de inkoop specialistische jeugdhulp en jeugdverblijf voor Veldhoven Vanaf vandaag neemt Jeugdbescherming Brabant geen enkel kind meer aan, ook niet als de rechter het ze opdraagt. De maat is vol, het personeel is overbelast en er is geen andere gecertificeerde instelling die het werk kan overnemen. 'Angstaanjagend,' vindt kinderrechter Susanne Tempel de situatie. 'We moeten waken voor een domino-effect. Het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 (SWV PO 30 06) heeft samen met het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 30 06 (SWV VO 30 06) en de vijf gemeenten in de regio een projectteam aangesteld voor het project Jeugdhulp in onderwijs, onderwijs in jeugdhulp. Dit projectteam bestaat uit drie personen met verschillende achtergronden en specialismen

Jeugdhul

06 40 97 60 95. Wij zijn de trotse ontwikkelaar van de Beschikbaarheidswijzer. In nauwe samenwerking met de zorgregio's werken we elke dag aan het verbeteren van de tool om het gezamenlijke doel te realiseren 'jeugdhulp zo snel als mogelijk'. Sinds 2011 ontwikkelen wij middels doordachte strategieën zeer effectieve mobiele applicaties Hoe staat het in Brabant voor wat betreft jeugdhulp? Hoeveel jeugdigen in de leeftijd 0 tot 18 krijgen jeugdhulp? Hoeveel jeugdigen zitten er in jeugdbescherming en/of jeugdreclassering? Er is een nieuwe pagina toegevoegd op het dashboard jeugd, om hier een klein inzicht in te geven Inkoop jeugdhulp regio Hart van Brabant 2015. Voor 2015 heeft de regio Hart van Brabant contracten afgesloten met een grote groep jeugdhulpaanbieders. Deze contracten kennen een zogenoemd budgetplafond per aanbieder. Het budgetplafond is het maximale bedrag waarvoor deze aanbieder in 2015 zorg kan leveren aan jeugdigen in de regio Jeugdhulp. Soms loop je tegen iets aan waar je alleen of met je ouders niet meer uitkomt. Dat kan een probleem zijn met je gedrag of moeilijkheden in het gezin. Koraal helpt jou en je ouders om samen tot een oplossing te komen. En we leren je hoe je het beste met moeilijkheden kunt omgaan, zodat jouw leven en dat van je gezin fijner wordt

Jeugdhulp Hageland - Vacature gezinscoac

Jeugdhulp Poolse Gezinnen. is werkzaam in de gemeenten van West Brabant West. De aangesloten gemeenten in deze regio zijn: Bergen op Zoom (met Halsteren en Lepelstraat), Roosendaal (met Heerle, Moerstraten, Nispen, Wouw en Wouwse Plantage), Woensdrecht (met Hoogerheide, Putte, Ossendrecht, Huijbergen), Etten-Leur Onze partners. Aan Stérk.Brabant zijn een aantal stérke partners verbonden. Zij dragen sociale veerkracht niet alleen een warm hart toe, zij bieden ook daadwerkelijk ondersteuning met hun mensen, middelen en specifieke expertise. We stellen ze graag aan je voor Regionaal uitvoeringsplan Jeugdhulp 2020-2023 | 8 3. Organisatie en sturing Sinds de invoering van de Jeugdwet werken de gemeenten in de regio Noordoost Brabant samen aan de inkoop van gespecialiseerde jeugdhulp. De samenwerking is geformaliseerd in de Centrum Regeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2020

Inkoop Jeugdhulp Regio WBO Regio WBO Jeug

Die organisatie bundelen nu de krachten binnen 'Jeugdhulp Hageland', een innovatief intersectoraal samenwerkingsverband. De betrokken organisaties kunnen zo hun aanbod beter op elkaar afstemmen en versterken in functie van specifieke noden van gezinnen. In totaal zijn er 12 gezinscoaches vanuit de samenwerkingspartners die op jaarbasis meer. Scoring and normative data. SIPP-118 and SIPP-SF. The SIPP-118 and SIPP-SF can be scored using a SPSS-syntax or a scoring file in Excel. The SPSS-syntax provides information about which items of the SIPP-118 should be recoded, and how the facets and higher order domains can be computed and labelled. Now also available: the syntax of the SIPP-SF. Elke dag ondersteunt Opgroeien duizenden kinderen, jongeren en hun gezinnen. Vaak komen er nieuwe jobs vrij. Wil jij graag werken voor de dienstverlening van Kind en Gezin of Jeugdhulp, of onze ondersteunende diensten? Hou dan regelmatig onze vacatures in de gaten. Bekijk onze vacatures. 1 kolom lijst van inhoud Gemeenten in West-Brabant: continuïteit van jeugdhulp is allerbelangrijkste. De gemeenten in de jeugdhulpregio's West-Brabant West (WBW) en West-Brabant Oost (WBO), hebben de afgelopen maanden gezocht naar een oplossing voor de financiële problemen bij Juzt. Met zorg continuïteit en het behouden van professionele kennis en expertise in de.

Vervoer jeugdhulp - Zorg in Regio Hart van Braban

Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2015 Gemeenschappelijke regeling. De onderstaande (versie van de) organisatie is opgeheven sinds 01-01-2020. De gegevens zijn uit historisch oogpunt nog raadpleegbaar. Adresgegevens. Bezoekadres: Stadskantoor 's-Hertogenbosch. Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2020 Gemeenschappelijke regeling. De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 03-02-2021 Help? Op 03-02-2021 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn

jeugdhulp - Regio Hart van Brabant

Werkproces Zorg voor Jeugd, West-Brabant West - YouTub

Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Een jongere die een probleem heeft en daar niet meteen zelf een oplossing voor vindt, moet vlot terechtkunnen in de jeugdhulp. Daarvoor bestaan verschillende vormen van rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Zowel jongeren als ouders kunnen terecht bij de brede instap van: Kind en Gezin (K&G) Aanmeldingen jeugdhulp Voor aanmeldingen bij SPRING Jeugdhulp voor de provincie Zeeland bel je naar: 06 24960708. Voor aanmeldingen voor de regio West-Brabant Oost (Breda, Oosterhout, Drimmelen, Geertruidenberg en/of Altena) zijn wij van maandag tot en met donderdag bereikbaar op nummer 088-0771210 We combineren hiervoor onze expertise in 'cultuursensitieve zorg' met onze kennis van de hulpverlening binnen de integrale jeugdhulp. De vzw OTA Vlaams-Brabant & Brussel is erkend door het Agentschap Opgroeien en maakt deel uit van het netwerk van OTA's, gesitueerd in de provincies Antwerpen, Limburg en Oost- & West-Vlaanderen Vacature gezinscoach We zoeken gezinscoaches voor Jeugdhulp Oost-Brabant. Het gaat om een equivalent van ongeveer 10 voltijdse medewerkers. Tewerkstelling kan voltijds of deeltijds (minimaal 50%). We verwachten expertise vanuit Algemeen welzijnswerk, Agentschap opgroeien (Bijzondere jeugdzorg/Kind en Gezin), Agentschap Personen met een handicap of gelijkwaardige expertise vanuit eigen ervaring. Overslaan en naar de inhoud gaan. Zoeken . Zoeke

De organisaties, waaronder Amarant, GGzE, GGZ Oost-Brabant en Combinatie Jeugdzorg, bieden intensieve jeugdhulp. Zij zeggen dat ze meer kosten moeten maken dan kleine instellingen of individuele hulpverleners. De kosten voor gespecialiseerd personeel liggen hoger en ze hebben meer administratieve lasten Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2015. I-WL/2014/2907 Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2015 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, s-hertogenbosch, Landerd, Nadere informati Inkoop Jeugdhulp. De gemeenten in Zuid-Limburg werken samen op het gebied van de inkoop van Jeugdhulp. De gemeente Maastricht fungeert hierbij als centrumgemeente en draagt zorg voor alle zaken omtrent inkoop, Lees meer Signalen uit de jeugdhulp, wat kun je ermee? De medewerkers Jeugd van Zorgbelang Brabant|Zeeland krijgen door hun dagelijks contact met jongeren veel signalen binnen van knelpunten in de jeugdhulp. De belangrijkste 12 signalen heeft Zorgbelang Brabant|Zeeland samengevat. Maar wat kunnen en doen wij met deze signalen Regio Noordoost-Brabant past contracten specialistisch jeugdhulp aan. 3-11-2020 om 10:37 Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl. REGIO - Op 29 oktober heeft de regio Noordoost-Brabant de procedure voor de inkoop van specialistische jeugdhulp gestart. De regio wil contracten afsluiten met aanbieders van jeugdhulp voor de jaren 2022 tot 2024 De werkdruk in de jeugdbescherming is te hoog, zegt Jeugdbescherming Brabant. De organisatie neemt voorlopig geen nieuwe cliënten aan. Kinderen die hulp nodig hebben, moeten daar voorlopig op.